Tag Archives: Nguyên liệu hữu cơ

Khao khát vẽ thêm những con đường hương liệu

Chỉ cho chúng tôi xem 8 chứng nhận in trên các vỏ hộp quế, hồi chuẩn bị xuất khẩu, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex) – cChỉ cho chúng tôi xem 8 chứng nhận in trên các vỏ hộp quế, hồi chuẩn bị xuất khẩu, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex) – chị Nguyễn Thị Huyền – chia sẻ: Đây là kết quả của cả một hành trình nhiều gian nan, nhưng nhờ có các chứng nhận này, Vinasamex đang có những bước đi đầy tự tin khi gia nhập với thị trường quốc tế.hị Nguyễn Thị Huyền – chia sẻ: Đây là kết quả của cả một hành trình nhiều gian nan, nhưng nhờ có các chứng nhận này, Vinasamex đang có những bước đi đầy tự tin khi gia nhập với thị trường quốc tế.